Stora Styrelsedagen 17 oktober 2018
på Kulturhuset Spira i Jönköping

Huvudtemat: Makt & Ansvar

 

 Tema för dagen:

  • Sociala medier/Nya köp- och säljmönster
  • Generationsskifte/Uppköp/Tillväxt
  • Hållbarhet/Digitalisering/Produktutveckling
  • Jämställdhet
  • Förändringsledarskap/Krishantering
  • Omvärldsbevakning/Ekonomi/Trender
 <p> 
 <p
purtner6