Stora Styrelsedagen 17 oktober 2018
på Kulturhuset Spira i Jönköping

Huvudtema: Ansvar & Engagemang

Innehåll

•  Nya köp- och säljmönster oavsett bransch
•  Digitalisering/Sociala medier
•  Tillväxt/Generationsskifte/Uppköp
•  Employer Branding
•  Förändringsledarskap/Krishantering
•  Omvärldsbevakning/Ekonomi/Trender

 

Program

08.00–08.45 Ankomst kaffe/te
08.45–09.00 Välkommen
09.00–09.45 Anders Bulow, Mellby Gård AB
09.45–10.15 Fika med fralla
10.15–11.00 Annika Winsth, Nordea
11.00–11.45 Anna Johnson, Grant Thornton AB
11.45–12.45  Lunch
12.45–13.30 Jan Svensson, Fagerhult AB
13.30–14.15 Jonas Ogvall, expert digitalisering
14.15–14.30 Avslutning därefter  ”oemotståndligt” fika


Moderator

Emil Danielsson, Evenstar AB i Jönköping


Föreläsare

Anders Bülow, Mellby Gård AB
Tema: Lönsamhetsfokus och förändring

Anders Bulow’s erfarenheter från Vd-roller och styrelsearbete i företag i flera branscher med stora olikheter men också gemensamma nämnare såsom;

Vikten och nödvändigheten av ständigt lönsamhetsfokus. Behovet av ständig utveckling och anpassning till kontinuerliga förändringar i omvärlden.

Anders har varit verksam inom Mellby Gård gruppen sedan 2001, styrelseordförande i KappAhl, Academedia och Feralco samt styrelseledamot i Mellby Gård AB och flera av portföljbolagen. Tidigare Vd i företag inom Ahlsell och Trelleborg koncernerna, vice Vd med ansvar för byggrelaterade verksamheter inom Trelleborg samt koncernchef Boliden.

 

Annika Winsth, chefekonom Nordea

Tema: Sverige efter valet – en ekonomisk utblick

Annika Winsth är sedan 2008 chefekonom på Nordea Sverige och har lång erfarenhet inom finanssektorn. Annika deltar aktivt i den ekonomiskpolitiska debatten och sitter i Lunds Universitets styrelse. Hon är en flitigt anlitad krönikör och talare och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplex ekonomi.

 

Anna Johnson, VD Grant Thornton

Tema: Årets arbetsgivare 2017 – Vägen dit och framåt

2017 utsågs Grant Thornton till Sveriges Bästa Arbetsgivare av Universum. Företagets vd Anna Johnson, delar här med sig av den strategiska resan dit och hur företaget nu måste växla upp för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden. Anna berättar om sin syn på ett inkluderande ledarskap, varför kulturen är avgörande och vad förändringsmedarbetarskap innebär.

• Vd för Grant Thornton Sweden. Styrelseledamot i Grant Thornton International.

• Började på Grant Thornton 1998. Auktoriserad revisor, partner och tidigare kontorschef på Grant Thorntons marknadsledande kontor i Visby.

• Utsedd till Årets talang 2016 på Gotland av ledande nätverket 4potentials.

• Brinner för det moderna ledarskapet, en inkluderande företagskultur och att skapa goda resultat på ett hållbart sätt för både kunder, medarbetare och samhälle.

 

Jan Svensson, Ordförande Fagerhult AB

Tema: Vad kan en styrelse egentligen göra?

Hur sätta samman en styrelse? Styrelsens funktion? Vad skall styrelsen bidra med? Vilken är dess huvuduppgifter?

Jan Svensson tillträdde som ordförande för Fagerhult AB år 2008. Sedan dess har antalet anställda ökat med 40 procent, omsättningen har fördubblats och aktiekursen mer än femdubblats.

Jan Svensson fick ta emot Guldkubban för noterade bolag 2017 – en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap.

 

Jonas Ogvall, VD Svensk Digital Handel

Tema: Digital kompetens och förståelse för en nyckelfråga för styrelsen

Den digitala detaljhandeln påverkar alla och allt. Digitaliseringen av den svenska detaljhandeln har pågått i mer än tio år. Och nu går utveckling framåt med stormsteg. E-handeln växer nu med närmare 20 procent per kvartal. Och vissa branscher med över 40 procent! Under andra kvartalet 2017 var det ingen tillväxt i fysiska butiker. All ökning för detaljhandel skedde online. Denna förändring ändrar affärsmodellen för hela handelssektorn och skapar stora möjligheter för de företag som vågar att ställa om, vågar att pröva nya vägar.

Förändringen gäller inte bara för handel, utan hela vårt samhälle. Allt från fastighets- och stadsutvecklingen till hur människor transporterar sig. En viktig kugge i förståelsen vid samhällsförändringar är vilken kompetens du har. Hur vi arbetar går nu in i en helt ny roll och måste anpassas efter de digitala, agila processerna.

Jonas Ogvall är expert inom den digitala handelns utveckling och har sedan 2012 föreläst nationellt och internationellt. Han har en bred och djup kunskap både utifrån affären, den digitala omställningen samt hur samhället måste anpassa sig utifrån nya handelsmönster. Jonas har en bred erfarenhet från positioner inom reklam och kommunikation samt andra ledande befattningar inom industri- och kommunal verksamhet. Jonas är i dag engagerad i olika start-ups och föreläser på heltid.

Låt dig inspireras till att öka din digitala närvaro och förståelse.